Skip to main content

 

En nu aan de slag…

De kerstboom staat aan de straat en alle kerstversiering is opgeruimd. Deze week stonden er nog een paar nieuwjaarsrecepties op de planning waar we proosten en iedereen het beste toewensen. Zo stappen we de eerste week van 2018 in met elkaar. Wat staat ons in 2018 te wachten? Welke uitdagingen en welke kansen komen er dit jaar? In deze dagen stonden we met elkaar stil. 2017 passeerde de revue. We keken terug op een mooi jaar. Zo ontmoetten we heel veel mensen en teams die aan de slag gingen met teamcoaching en ontwikkeling, slaagde ik voor de opleiding tot teamcoach en kregen we onze STIR registratie. Ons vak staat bol van ontwikkeling, leren en reflecteren. Iets wat we met veel plezier doen. Leren door te doen, door fouten te maken, door opleidingen te volgen, door vragen te stellen, boeken te lezen maar vooral door nieuwsgierig te zijn.

Stilstaan

Wat is het goed en waardevol om stil te staan! We rennen vaak maar door en het een is nog niet af of het volgende staat al weer op de agenda. Het is juist in de stilstand dat je je bewust wordt. Staan jullie als team ook weleens stil? Wellicht doen jullie dat nu op je werk tijdens de nieuwjaarsreceptie of tijdens de eerste vergadering in 2018. Tijdens onze teamcoachsessies staan of zetten we het proces ook vaak stil. We vertragen het proces en staan stil bij ogenschijnlijk kleine interventies. Door goed te luisteren, nieuwsgierig te zijn en door te vragen kom je bij de essentie. Vaak zien we in de praktijk dat teams vooral snel door gaan en ogenschijnlijk productie draaien. Het tegenovergestelde is waar. Juist door te vertragen en stil te staan doe je de meest waardevolle ontdekkingen. Om vervolgens efficiënt te bouwen aan vooruitgang, betere samenwerking en dus een betere dienstverlening of product. Door stil te staan bij patronen en overtuigingen maak je jezelf en elkaar bewust waar het knelt en waar de kansen liggen. Vanuit die wetenschap bepaal je waar je graag naar toe wilt met elkaar. Het geeft inzicht en de mogelijkheid om samen te bouwen. Bij VERSIE Twee doen wij dat onder andere door een progressiegerichte “bril” op te zetten. Anders gezegd: we kijken vooruit naar de gewenste richting en wat er al in huis is om dat te bereiken. In deze blog stellen we 5 progressiegerichte vragen die jullie als team helpen om stil te staan en stappen te maken in de gewenste richting. Het draagt bij om samen een sterker team te worden in 2018.

5 progressiegerichte vragen. Geef bij elke vraag minimaal 3 mogelijke antwoorden.

1.    Hoewel verandering belangrijk en nuttig is, is het niet verstandig meer te veranderen dan noodzakelijk. Welke activiteiten en processen binnen het team verlopen wat jou betreft al goed en hoeven dus niet te veranderen?

2.    Stel, we zijn een jaar verder en het team is succesvol gebleken. Waaraan zou je merken dat dat zo is? Wat is er dan anders? Wat gaat er dan beter? Waaraan zouden anderen (leerlingen, collega’s, management, cliënten) het merken?

3.    Welke signalen wijzen er momenteel op dat het team er inderdaad een succesvol jaar van kan gaan maken? Welke positieve aanwijzingen zie je hiervoor?

4.    Welke eerste kleine stappen zouden er kunnen worden gezet om er een succesvol jaar van te maken?

5.    Wat kun jij persoonlijk doen om eraan bij te dragen dat het team een succesvol jaar tegemoet gaat?

De kracht van deze vragen ligt niet alleen in de aard van de vragen maar ook in de volgorde.

Vraag 1:

De eerste vraag werkt vooral goed als de sfeer in de groep of niet zo goed is of als er een probleem of “weerstand” tegen verandering lijkt te bestaan. Als mensen eerst kunnen benoemen wat ze kunnen behouden dan roept dit het effect op dat er al dingen goed gaan. Na het beantwoorden van vraag 1 is het vaak zo dat mensen bereid zijn om te zeggen wat ze graag anders zouden willen zien.

Vraag 2:

Dit is een toekomstprojectievraag, een variant van de vraag naar de gewenste situatie. Bij deze vraag maak je een sprong in de tijd. Door te vragen wat er dan beter zal zijn nodig je de gesprekspartner uit om heel specifiek te zijn in zijn of haar antwoord. Ook wordt de perspectiefwisselingsvraag toegevoegd. (“waaraan zouden anderen het merken?”)

Vraag 3:

Dit is een optimismevraag. Vooral wanneer er sprake is van een wat gespannen, conflictueuze situatie vinden veel mensen het eng om deze vraag te stellen. Maar vaak levert juist deze vraag verassend bruikbare en constructieve antwoorden op.

Vraag 4:

Vraagt naar stapjes vooruit. Als antwoordt op deze vraag kunnen mensen ook aangeven wat ze vinden dat anderen (het management, de andere teamleden etc.) zouden moeten gaan doen. Door deze vraag eerst te stellen zijn mensen vaak eerder bereid om daarna ook de volgende vraag te beantwoorden.

Vraag 5:

Hier gaat het om je eigen aandeel. Welke aandeel ga jij zelf leveren bij een succesvolle samenwerking binnen jouw team? Deze vraag gaat over eigenaarschap.

Waarom deze vragen zo goed werken is dat het team zelf ontdekt en aangeeft wat ze willen bereiken. Dat ze aanwijzingen hebben dat het gaat lukken! En dat niet alleen. Ze weten welke stapjes vooruit er gezet moeten worden. En juist hier gaat heel veel kracht van uit. Teams die zelf verantwoordelijkheid nemen en gedreven zijn. Waar niet van bovenaf opgelegd wordt maar waar teams zelf aangeven wat ze willen en nodig hebben. Waar de opmerking vanuit het team komt: “Dit is wat wij willen!!”

Als team pluk je er de meeste vruchten van deze vragen gezamenlijk in bovenstaande volgorde met elkaar te bespreken. Verandering vanuit de bestaande situatie richting een gewenste toekomst met elkaar. Stapje voor stapje. SUCCES! SAMEN EEN STERKER TEAM! OOK IN 2018!!

Meer info of een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op www.versietwee.nl

Meer weten over progressiegericht werken: het boek progressiegericht werken (Coert Visser) is een aanrader!

Interesse, vragen of een vrijblijvend gesprek aanvragen?
Neem contact met ons op!

Like / deel dit bericht