Skip to main content

“Maarten Maarten Maarten!”

Friesland staat op de kop. Niet alleen Friesland heel Nederland leeft mee met de enorme prestatie van Maarten van der Weijden. Ook ik volg hem op de voet. Als ik ga slapen denk ik Maarten zwemt de nacht in en ik sluit lekker mijn oogjes. Als ik wakker word kijk ik even hoe het gaat en ja hoor hij zwemt onverstoorbaar door. Ik heb jaren gezwommen en mijn zwemmershart maakt een sprongetje… wat een prestatie levert Maarten hier!

Het is niet alleen de prestatie waardoor mijn hart een spronnetje maakt. Het is de verbinding die hij teweeg brengt tussen mensen. Tussen verhalen van verdriet, hoop en vriendschap. Maarten springt het water in met een doel en onderweg neemt hij mensen mee: letterlijk en figuurlijk. Een gevoel van trots, saamhorigheid, en bewondering is wat ik voel en velen met mij.

Wat kunnen organisaties en teams leren van Maarten:

De zwemtocht van Maarten is inspirerend. Er is veel te leren. Ik haal er een paar belangrijke lessen uit.

1: Een helder doel

Het hebben van een helder doel lijkt een inkoppertje maar dat is het zeker niet.

Organisaties en teams hebben vaak geen doel, een vaag doel of een heleboel doelen.

Geen doel is in de praktijk achter de feiten aan lopen, geen doelen behalen en geleefd worden. Vage doelen zijn doelen die iedereen anders interpreteert.  Leidinggevenden denken duidelijk te zijn maar teams snappen er maar weinig van. Vage doelen zien wij het meest terug in de praktijk.

Te veel doelen. Dat zijn 10 kernwoorden of 8 sleutels die allemaal in een mooi krantje verwerkt zijn, terug te vinden op intranet en in de personeels bijeenkomsten verteld worden. Te veel is dus te weinig focus wat resulteert in het niet halen van resultaat. Je kan je maar focussen op 1, hooguit twee dingen.

Maarten had een glashelder doel: Geld inzamelen voor kankeronderzoek.

Over het stellen van doelen zegt maarten:

(werk)Geluk hangt samen met het stellen van doelen en deze bereiken

Hoe helder zijn jullie doelen?

2: Talent als vertrekpunt

Iedereen is uniek en bezit uitzonderlijke talenten. Iedereen! Investeer in het ontdekken van die talenten binnen je organisatie of team.

Je talent maakt je onderscheidend, creatief en geeft je energie. Maarten zegt in een interview: “Wat kan ik doen wat aanspreekt? Ik kan niet hard zwemmen maar wel lang. Dus daar moet ik  het zoeken.”

Weten jullie elkaars talenten?

Hoe maken jullie gebruik van de talenten met medewerkers/collega’s?

3: Werk vanuit waarde

Maarten kreeg in 2001 de prognose kanker en hij was een van de gelukkigen die deze ziekte overwonnen heeft. Dat motiveert hem om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker zodat meer mensen net als hij de strijd kunnen winnen. Hiervoor hoeft niemand hem te motiveren. Hij is intrinsiek gedreven om hierin een verschil te maken. Hier gaat en staat hij voor!

Waar gaan en staan jullie voor? Waarvoor zwemmen jullie een nacht door?

En dat is meestal niet om geld te verdienen. We willen allemaal net als Maarten waarde toevoegen aan het leven van de ander.

Ontdek waar jullie als team en organisatie voor gaan aan staan en ga daar met elkaar de dialoog over aan. Dat brengt mensen in beweging.

Als het doel van Maarten was geweest om een topprestatie neer te zetten was de belangstelling lang niet zo groot geweest als nu. Het is de drijfveer waarop mensen aanhaken, geinspireerd en geraakt worden. Mensen stonden langs de kant, tractors reden in de nacht mee om hem te verlichten. Het leek erop dat heel Friesland uitliep om Maarten aan te moedigen.

4:Eigenaarschap

Maarten kan dit niet alleen. Daarvoor had hij anderen nodig: ambassadeurs om samen met hem geld op te halen en daarmee zijn doel te halen. Daarvoor wilde hij mensen verbinden, omdat hij wist als je mensen verbind met elkaar en samen werkt je beresterk bent. Hij ging in gesprek met patiëntenverenigingen en liet hen zelf bepalen in welk onderzoek er geld geïnvesteerd moest worden. Zij waren de ervaringsdeskundige. Zij weten als geen ander wat er nodig is om dichter bij het doel te komen om de strijd tegen deze ziekte te kunnen winnen. Hij was nauw betrokken maar liet de beslissing bij hun. Wat was het resultaat? Het commitment, drive en motivatie was ongekent hoog.

Vertel wat je gaat doen (doel) maar laat het hoe aan de medewerkers over. Zij weten als geen ander wat er nodig is. Hoe ze dat kunnen bereiken. Ze worden zelf eigenaar van een kans een waardevolle bijdrage te leveren. Zo creëer je een olievlek  en wordt het resultaat vele malen groter. Zo ontketen je het talent ervaring en betrokkenhied bij de ander.

5: Doe het samen

Mensen zwommen mee. Ze zwommen letterlijk in de stroom van Maarten mee. Wat een verhalen van mensen die net als Maarten verdriet, strijd en moeite hebben gekend. Deel je verhaal, je moeite. Je hoeft het niet alleen te doen.

Hoe vaak deel jij je moeite, strijd of verdriet op je werk? Als leidinggevende denk je wellicht dat je vooral sterk moet zijn, succes verhalen moet delen en vooral niet kwetsbaar moet zijn. Dat is niet de weg naar verbinding en daarmee laat je een mogelijkheid liggen om sterker te worden als team! Het is zo waardevol om te zeggen “ik kan het niet alleen. Ik loop vast. Ik weet het even niet.” Het is niet alleen fijn om het een stuk samen te doen. Door te delen waar je moeite zit geef je de ander de mogelijkheid samen met jou te strijden. Samen delen in de moeite maakt je als team en organisatie sterk. Je hebt anderen nodig om top prestaties te leveren.

6 :Leer als het niet lukt

Dit was niet de eerste poging van Maarten. Hij moest de vorige keer voor de finisch stoppen.

Dat was balen en voelde toen wellicht als falen. Ik weet niet of je de beelden nog kon herinneren hoe hij uit het water kwam. Ik herinner me vooral zijn handen en voeten en dat hij niet meer op zijn benen kon staan. Het was een lijdensweg zo vertelt hij zelf.

Dat lijden zet hij om in leren. Wat heb ik te leren en wat kan ik verbeteren? Het eten, slapen, pak enz. Als iets niet lukt is dat niet falen maar leren. Maarten ging aan tafel zitten met expers en zette de leerpunten op een rij. Waar ging het mis? Wat was het effect? Waar zit mijn invloed en hoe kan ik ervoor zorgen dat het wel lukt? Allemaal vragen die van wezenlijk belang zijn om te leren.

Hoe kijken jullie tegen teleurstellingen aan en hoe evalueren jullie? Gaan jullie dan door of gooi je het bijltje er bij neer?

Leren is vallen – opstaan- evalueren – aanpassen en weer gaan.

Evalueren is vaak een ondergeschoven kindje. Het een is nog niet voorbij of het ander staat al weer voor de deur. Sta stil, bespreek wat ging er goed en wat zijn de leerpunten. Wat goed gaat doe daar meer van. Waar je niet tevreden over bent kijk naar wat er te verbeteren is.

7: Bereid je goed voor

We zien een waanzinnige prestatie. Maar dat is het resultaat van vele uren trainen. Goede voorbereiding. Heel wat uurtjes heeft hij gezwommen, zijn pak, kleur van zijn bril, voeding slaapplek. Het meeste werk zit achter de schermen.

Zonder goede voorbereiding haal je geen goed resultaat.

Hoe goed bereiden jullie plannen voor?  Als je ergens naar toe wil moet je trainen. Trainen trainen en nog eens trainen. Welke randvoorwaarden zijn er nodig zodat je organisatie/team optimaal kan trainen en samen topprestaties kan leveren? Het gebeurd nog wel eens dat we vooral snel resultaat willen halen. Maar snel is vaak niet duurzaam. Wil je bijvoorbeeld gedrag veranderen dan gaat het over trainen en niet over snelle oplossingen. Dan gaat het over steeds sterker worden. Zodat je draagkracht sterker wordt. Realiseer je dat resultaten tijd en training kosten. Hoe zorg je voor een goed train/leer klimaat? Toen Maarten in het water sprong op vrijdag avond zat het meeste werk er al op. Nu betaald alle voorbereiding en training zich uit. We willen wel resultaat maar zijn we ook bereid ervoor te trainen?

8:Ben jezelf

Maarten is zichzelf. Je haakt heel snel aan bij zijn verhaal. Hij speelt geen toneelspel. What you see is what you get. Hij verteld zijn verhaal, zijn passie, met zijn talent. Dit kan alleen maar als je weet wie je bent en waar je vandaan komt.

Vertel jou verhaal. Ga niet in een keurslijf waarvan je denkt dat je daaraan moet voldoen. Dat kost niet alleen bakken vol energie. Het werkt niet. Je loopt vast en de ander ook. Waardevolle dialogen gaan over eerlijk delen over wat je denkt, vind en voelt. Dan maak je bespreekbaar wat er echt leeft en speel je geen toneelspelletje. Medewerkers en collega’s haken aan op echtheid.

Ben jij jezelf op je werk? Haken mensen bij jou aan?

9: Zorg voor support

Wat een mensen!! Langs de kant in het water. Spandoeken, tractors, bootjes, muziek. Wat was het hartverwarmend en wat heeft het Maarten gesteund onderweg. Het was overweldigend. Mensen die een stuk mee zwommen. De verhalen die ze vertellen raken me. Wat is support belangrijk. Je voelt je gezien, gehoord gesteund en gedragen. Dat maakt dat je verder komt, dat de tocht lichter wordt. “De zware stuken waren de plekken waar ik alleen moest zwemmen,” Verteld Maarten.

Hoe zorgen jullie voor de juiste support voor je mensen. Kan je werkelijk aanhaken bij wat ze nodig hebben?

10: Focus

Ruim een week van te voren gaf Maarten nog een lezing. Hij wilde nog inspireren en alles wat zou kunnen bijdragen aan het doel. Daarbij wist hij dat als hij zijn tocht wilde volbrengen al zijn energie moest sparen de dagen voorafgaand aan de start. Dus zat hij bij de lezing, liep hij heel langzaam en kon zo alle energie inzetten voor zijn tocht. Maar ook tijdens het zwemmen verteld Maarten hoe belangrijk het is om steeds weer goed te focussen. Dat geld niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Een team van specialisten en begeleiders hielp hem om perfect voorbereid te zijn. Volledige focus op de tocht door het water.

Hebben jullie de juiste focus?

Hoe helpen jullie elkaar om een scherpe focus te hebben en houden?

TOT SLOT

Maarten haalde het! Hij kreeg honderden mensen op de been, en zamelde heel veel geld in voor meer onderzoek voor het vergroten van genezingskansen voor kanker.

Doel behaald. Wat een inspiratie. Maarten bedankt!

ePaper not found

Interesse, vragen of een vrijblijvend gesprek aanvragen?
Neem contact met ons op!

Like / deel dit bericht