Skip to main content

Methoden

Deep democracy

Deep Democracy is een methodiek die je helpt om betere besluiten te nemen en conflicten op te lossen in groepen. Het is gebaseerd op het idee dat elke stem telt, en dat de wijsheid van de minderheid waardevol is voor de meerderheid.

Hier zijn enkele voordelen van Deep Democracy:

 • Het stimuleert creativiteit en innovatie, omdat het ruimte geeft aan verschillende perspectieven en ideeën
 • Het helpt bij het oplossen van meningsverschillen, omdat het de onderliggende emoties en behoeften zichtbaar maakt
 • Het biedt individuen en groepen de gelegenheid om te leren en te groeien, omdat het een veilige en respectvolle omgeving creëert waarin feedback en reflectie mogelijk zijn
 • Het draagt bij aan duurzame verandering en gedragen besluiten, omdat het de betrokkenheid en het eigenaarschap van alle deelnemers vergroot
 • Het bevordert inclusiviteit en diversiteit, omdat het alle stemmen erkent en waardeert, ook die van minderheden of zwijgende groepen

Verbindende communicatie

Verbindende communicatie kan je helpen om effectiever en respectvoller te communiceren, conflicten op te lossen of te voorkomen, en meer verbinding en samenwerking te creëren met anderen.

Opsteller organisaties

Geeft snel en zeer effectief zicht op dynamieken en niet helpende patronen in organisaties en teams

Een opsteller organisaties/teams is iemand die een methode gebruikt om de dynamieken en patronen in een organisatie of een team zichtbaar te maken. Deze methode heet een organisatieopstelling, en is gebaseerd op het systemisch gedachtegoed van Bert Hellinger.

Een organisatieopstelling vindt plaats in een ruimte, die de organisatie of het team symboliseert.

Een opstelling geeft:

 • een helder beeld van de huidige situatie en de gewenste situatie in de organisatie of het team.
 • Het kan de oorzaken en gevolgen van problemen of conflicten in het systeem blootleggen.
 • Het kan nieuwe perspectieven en oplossingen bieden voor de vraaginbrenger en de andere betrokkenen.
 • Het kan de communicatie, samenwerking en verbinding in de organisatie of het team verbeteren.

Fases van Tuckman

De fases van Tuckman kunnen je als leidinggevende of teamlid helpen om te begrijpen in welk stadium van ontwikkeling je team zich bevindt, en wat je kunt doen om je team verder te brengen. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken, uitdagingen en kansen. Door je bewust te zijn van de fases, kun je je gedrag en communicatie aanpassen aan de behoeften van je team, en zo de samenwerking en het resultaat verbeteren.

Systemisch gedachtegoed

Systemisch gedachtegoed is een manier van kijken naar de wereld, waarbij je rekening houdt met de invloed van de systemen waar je deel van uitmaakt. Een systeem is een geheel van onderling verbonden elementen, zoals mensen, rollen, relaties, normen, waarden, regels, etc. Een systeem kan bijvoorbeeld je familie zijn, je organisatie, je team, je vriendengroep, etc. Elk systeem heeft zijn eigen dynamiek, cultuur, geschiedenis en patronen, die invloed hebben op het gedrag, de gevoelens, de gedachten en de ontwikkeling van de individuen binnen het systeem

Systemisch gedachtegoed gaat ervan uit dat er drie basisprincipes zijn die gelden voor elk systeem, en die zorgen voor een gezonde balans en harmonie in het systeem. Het gaat over je eigen plek, erbij horen, en balans tussen geven en ontvangen.

Systemisch gedachtegoed helpt je om je bewust te worden van de systemen waar je deel van uitmaakt, en hoe deze systemen jou beïnvloeden en hoe jij deze systemen beïnvloedt. Het helpt je ook om te zien welke patronen of dynamieken er spelen in het systeem, die soms onbewust of onzichtbaar zijn, maar wel een grote impact hebben op het functioneren en welzijn van het systeem en de individuen.

Door systemisch te kijken, kun je meer inzicht krijgen in jezelf, je relaties, je gedrag, je problemen, je mogelijkheden, je doelen, etc. Je kunt ook meer begrip, verbinding, samenwerking en oplossingen creëren met de andere elementen in het systeem. Een van de voordelen van het werken met systemisch gedachtegoed is dat je meer inzicht krijgt in de invloed van de systemen waar je deel van uitmaakt, en hoe je deze systemen kunt beïnvloeden. Je kunt zo meer begrip, verbinding, samenwerking en oplossingen creëren met de andere elementen in het systeem. Een ander voordeel is dat je je bewust wordt van de patronen of dynamieken die spelen in het systeem, die soms onbewust of onzichtbaar zijn, maar wel een grote impact hebben op het functioneren en welzijn van het systeem en de individuen. Door systemisch te kijken, kun je meer inzicht krijgen in jezelf, je relaties, je gedrag, je problemen, je mogelijkheden, je doelen, etc. Een derde voordeel is dat je je energie kunt gebruiken voor dingen die je kunt veranderen, en dat je kunt accepteren wat je niet kunt veranderen. Je kunt zo meer rust, balans en harmonie vinden in je leven.

NEEM CONTACT

MET ONS OP

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht