Skip to main content

Mijn werkwijze

Ik werk het liefst in de ruimte en met ervaringsgerichte werkvormen

Ik werk vanuit…

 

RUIMTE

Ruimte voor je verhaal. Ruimte om even stil te staan en anders te kijken. Ik creëer een veilige ruimte om dat wat kwetsbaar is bespreekbaar te maken. Ruimte om te erkennen wat er is, zonder het mooier of lelijker te maken. Ruimte om te ontdekken wat van waarde is, waar het schuurt of waar het pijn doet of gedaan heeft. Ruimte om uit te zoomen om patronen te zien. Ruimte om te kijken wat er in de geschiedenis in de knel is geraakt.

 

DUURZAAM

We onderzoeken de wortels van het probleem. Geen quick fix oplossing of doekje voor het bloeden. Ik zoom uit en zoek naar de oorzaak van de verstoring. Zo komen werkprocessen en werkplezier weer in een flow.

 

BEWEGING

Ik breng jullie letterlijk in beweging. Mijn gereedschapskist zit vol met ervaringsgerichte werkvormen. Je krijgt letterlijk een ander zicht door in beweging te komen. Een ander perspectief.

 

SYSTEMISCH

Ik spoor belemmerende patronen op. Als dingen zich steeds maar blijven herhalen, dan gaan bij mij de alarmbellen af. De neiging die ik vaak zie, is dat mensen brandjes zo snel mogelijk gaan blussen, maar het vuur is nog maar net uit of ergens anders staat het alweer in de fik. Als het patroon is: wij voelen ons niet verantwoordelijk, dan zie je dat in allerlei verschillende situaties terug. In plaats van in te zoomen, zoom ik uit. Ik kijk naar hoe het team zich gedraagt als geheel. Ik let op de interactiepatronen en de verbindingen tussen de teamleden. Wat zit er hier in de knel? Waar is dit een goede oplossing voor? Wat is de oorzaak dat een symptoom zich aandient?

Met systemisch coachen laat ik snel en effectief zien wat er zich in de onderstroom afspeelt. Met deze inzichten kom je doeltreffend bij de kern van de verstoring. Het stelt je in staat om andere keuzes te maken die bijdragen aan daadkrachtige teams.

NEEM CONTACT

MET ONS OP

    Je naam (verplicht)

    Je e-mail (verplicht)

    Onderwerp

    Je bericht